Coaching är en lösningsfokuserad samtalsteknik, där jag hjälper dig att uppnå dina mål. Som coach ser jag förändringspotential hos dig och vill utmana dig att förändras i riktning till din egen målsättning.​

Jag är certifierad diplomerad coach, samt har sedan hösten 2019 coachat personer främst kvinnor i frågeställningar gällande arbete, sysselsättning, omorientering, självutveckling, konflikter med chef och kollegor, relationsproblem.

Grundinställningen inom coaching:

 • att människor har resurser och potential att utvecklas att människor har förmågan att själva klara av situationer som uppkommit

 • att människor har ett ansvar för sina val och handlingar

Coaching är:

 • Att gå från ett nuläge till ett önskeläge, från problem till lösning, från hinder till möjligheter.

 • Handling – Att hitta attraktiva målbilder, hitta alternativa vägar, göra upp en handlingsplan och konkreta steg på vägen mot målet.

 • Frågeställningar kan vara antigen i privatlivet eller arbetslivet. Du får gärna fundera på konkreta frågeställningar innan vårt möte.

 • Om det är frågeställningar jag inte kan hantera säger jag alltid ifrån, dvs jag är inte en terapeut eller behandlar frågeställningar som är behandlas av terapeuter eller psykologer.

Tillvägagångssätt

 • Jag tillämpar metoder jag har lärt mig i utbildningen och ställer öppna frågor.

 • Tillsammans identifierar vi en frågeställning du vill bli coachad, områden där du vill skapa en förändring och vill bli bättre på.

 • Lyckad coaching innebär att du är villig och redo för att göra en insats.

 • Jag underlättar, stöttar, ger dig verktyg och hjälper dig vidare.

 • Vi utgår alltid från nuläget.

 • Coachingtider: 30 minuter, 45 minuter, 60 minuter.​

 • Samtalet är konfidentiellt.

 • Jag är inte en terapeut och kommer att hänvisa dig till en terapeut om behovet uppstår.