About Zayera, owner of website zayera.com

My geographical presence summarized:

 • Born in Karachi, Pakistan 1974

 • Lived in Nigeria from 1978-1984

 • Moved to Sweden 1984, and grew up in Lund. Studied in Skövde and Malmö.

 • Started working in 2000, moved to Zurich, Switzerland and worked there until 2006. Lived ca 1 year in Lausanne. Worked and lived in Amsterdam, the Netherlands 2006-2007.

 • Based in Stockholm, Sweden since 2008.

Nuvarande förtroendeposter (Positions of Trust in Sweden)
 • Nämndemannavalberedning, MP Stockholmsdistriktet, 2023

  Tidigare styrelse- och förtroendeuppdrag

 • Medlem i IMY insynsråd at Integritetsskyddsmyndigheten, 2020 - 2023

 • God Man, Överförmyndarförvaltningen i Stockholms stad, 2020 - 2022

 • Djurförsöksetiska nämnden, Stockholms tingsrätt, 2019 - 2020​ (avslutat i förtid)

 • Ledamot i Säkerhets och Integritetsskyddsnämnden, 2015 - 2019

 • Nämndeman i Svea Hovrätt, 2015 - 2019

 • Ordförande i PMS-förbundet, 2018 - 2019

 • Styrelseledamot i Stockholm Pride, 2016 - 2017

 • Antirasistiska arbetsgruppen Stockholm Pride, 2015-2016

 • Ordförande i nättidningen Feministiskt Perspektivs styrelse​

 • Styrelseledamot i Miljöpartiet Stockholm Stad 2012 -2 014

 • Ledamot i Jämställdhetskommitten Miljöpartiet, 2013 - 2015

 • Styrelseledamot i Interfem 2012 - 2013, Sammankallande för valberedningen 2013 - 2014

 • Styrelseledamot Nättidningen Feministiskt Perspektiv 2013 - 2014, Valberedningen 2014-2015

 • Valberedningen RFSL Stockholm 2014-2015

 • Nämndeman Stockholms Tingsrätt 2013-2014

  Aktivism

 • Studiecirkelledare utbildning på Studiefrämjande 2019. Hållit i en studiecirkel kring "Kollektivhus och Bogemeskap" under våren 2019.

 • Menstruationsaktivist, producerat dokumentärfilmer om menstruation samt skrivit artiklar.

 • Riksdagskandidat MP Stockholm Stad i valet 2014.​Aktiv medlem 2009-2015 i MP Stockholm Stad, mångfaldsgruppen, informationspolitiskt nätverk, jämställdhetsnätverk, nämndemannanätverket. För MP Stockholm Stad har jag tagit fram jämställdhets- och mångfaldsplan, utfört medlemsenkäter.

 • Grön tillväxt, ingår i klimatgruppens styrgrupp 2012 - 2014

 • Kongressombud för MP Sthlm Stads och sammankallande för kongressgruppen våren 2012.

 • Arrangerat 2 workshopar om ”härskartekniker” för MP Stockholm tillsammans med Interfem (augusti och september 2012).

 • Föredrag om ”Non-violence och stress” på MP Botkyrka Kvinnodagen, arrangerat av Christel Kraupp och Esabelle Dingizian, 18 oktober 2012.

 • Kärnfrågor: integritet, värderingar, rättigheter, jämställdhet, mångfald, delaktighet i samhället, meningsfull sysselsättning, stödja HBTQ-personer i samhället.

 • Arrangerat workshops och olika aktiviteter på Stockholm Pride.